May 18, 2024

En av de billigste bankene som tilbyr smålån til nordmenn

Santander er en av stadig flere banker som ikke krever etableringsgebyr på små forbrukslån. Det kan ha stor innvirkning på kostnadene når du kun trenger en begrenset lånesum.

Kan tilkomme gebyrer

Santander Consumer Bank skiller mellom lånesummer over og under 70 000 kroner. Låner du under, kaller bankene dette for et gebyrfritt smålån. Låner du mer, og opp til bankens øverste lånegrense på 350 000 kroner, kaller de dette for et standard forbrukslån.

Smålånet er helt gebyrfritt. Det vil si du slipper både etableringsgebyret på 950 kroner, og termingebyr på 70 kroner. Begge disse må du imidlertid betale for alle lånesummer over 70 000 kroner.

Individuelt fastsatte renter

Banken regner ut rentetilbudene individuelt for hver person som søker om lån. Dette gjøres på samme vis som i de fleste andre banker. I grove trekk betyr det at de med høy kredittscore får bedre rentetilbud enn de med lav kredittscore. Søkerens betalingsevne innvirker også. Kort oppsummert er resultatet at de med god økonomi, får billigere lån enn andre.

Rentene avhenger også av beløpet

I tillegg til den individuelle rentefastsettelsen, bruker Santander ulike grenser for rentene, alt ettersom hva lånesummen er. Låner du inntil 70 000 kroner, er laveste rente 11,9%, mens høyeste er 17,9%, skal vi tro laneutensikkerhet.wordpress.com/.

Låner du mellom 70 000 og 350 000 kroner, blir laveste rente 7,9%, og høyeste rente 16,25%.

Det er i tillegg rimelig å forvente at jo lavere lånesummen er, desto høyere blir rentene. Sagt på en annen måte; for å få renter nede i 7,9%, må du sannsynligvis låne betydelig mer enn like over 70 000 kroner.

Likevel positivt

Det er likevel bra at banken ikke krever etableringsgebyr for de minste lånesummene. Her konkurrerer de nemlig med banker som gjerne har renter på over 100% på såkalte smålån og mikrolån. Tidligere ville slike banker (for eksempel Folkia) kunnet kommet bedre ut av en sammenligning, fordi høye etableringsgebyrer førte til høye effektive renter på de minste lånesummene, i banker som Santander.

Forhåpentligvis en trend

Santander har tilbudt gebyrfrie smålån lenge. Nå ser det ut til at andre banker våkner opp, og gjør seg mer konkurransedyktige. Nylig endret Bank Norwegian betingelsene på dette punktet. Der er det ingen etableringsgebyr på lån inntil 15 000 kroner, mens lån mellom 15 000 og 25 000 har halvt etableringsgebyr.

Kanskje kommer de andre bankene halsende etter?